รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพกว่า 28 ปี ท่านจึงมั่นใจได้ว่าถึงแม้กระบวนการจะมีความซับซ้อนแต่เราจะดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของท่าน

รับจดทะเบียนบริษัท 1 ในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ | Greenpro KSP

ในปัจจุบันหากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาและต้องการจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นบริษัท เพื่อรองรับในการเจริญเติบโตของธุรกิจหรือในการขยายธุรกิจ หรือท่านที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการจดทะเบียนตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกกิจการ จดทะเบียนแปรสภาพ จดทะเบียนพานิชย์ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ พร้อมบริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี
และยังมีบริการอีกมากมาย >> https://www.greenproksp.co.th/

พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์รับจดทะเบียนกว่า 28 ปี เรามีสำนักงานในเมืองที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีความน่าเชื่อถือ เราได้รับความไว้วางใจให้บริการจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก เอาใจใส่ในการให้ข้อมูล และให้คำแนะนำในการจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริการที่ดี โดยราคาที่สมเหตุสมผล เราให้คำแนะนำเรื่องแพคเกจ และแสดงราคาค่าบริการจดทะเบียนบริษัทที่ชัดเจนไม่คลุมเคลือ โดยให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และจัดทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในภายหลัง นอกจากนี้เรายังมีเอกสารแนะนำถึงหน้าที่หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทอีกด้วย

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับเรา

• ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
• เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
• มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
• ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
• จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
• ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า

>>รายละเอียดบริการจดทะเบียนบริษัท เพิ่มเติม<<

นอกจากงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว เรายังมีบริการรับจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ให้บริการลูกค้า บริการครอบคลุมประเภทจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายละเอียดราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งรายละเอียดบริการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

• จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
• แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
• จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
• แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
• แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)
• แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
• แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
• แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
• แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)
• แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ
• แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
• แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
• จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
• จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
• การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
• จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มีจำนวนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 2 คน และชื่อบริษัทที่จะจดทะเบียนต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น มีคำนำหน้าว่า “บริษัท” และคำลงท้ายว่า “จำกัด”

เราเข้าใจถึงความสำคัญและความซับซ้อนของกระบวนการจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญใน การจดทะเบียนบริษัท และดำเนินงานเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท)

 1. การทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้า จะต้องการทำธุรกิจกับนิติบุคคล คือรูปแบบบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดาเพราะสามารถตรวจสอบสถานะได้ อย่างเช่น
  – บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าใด
  – รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
  – กรรมการบริษัทเป็นใคร
  รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทจากงบการเงินที่บริษัทนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า กล่าวคือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าหรือคู่ค้ามากกว่าผู้ประกอบการที่ธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา
 2. การทำธุรกิจในรูปบริษัทจะมีความมั่นคงกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา การระดมทุนก็สามารถทำได้ง่ายกว่า อย่างเช่น เมื่อต้องการขยายกิจการก็จะสามารถหาผู้ลงทุนมาลงทุนได้ง่ายกว่ารวมถึงการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบริษัทก็จะมากกว่าบุคคลธรรมดา
 3. การสรรหาพนักงาน เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท มีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า
 4. การประกอบกิจการในรูปบริษัทจำกัดนั้นมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ บุคคลธรรมดานั้นมักใช้อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยหักได้ 10-60% ตามประเภทของเงินได้แต่ว่านิติบุคคลคือ บริษัทนั้นเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ โดยการคำนวนภาษีของบริษัทจำกัดสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการมาหักออกจากรายได้ เมื่อมีผลกำไรสุทธิเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการยกเว้นภาษี แล้วจึงเสียภาษีถ้าขาดทุนสุทธิ นิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษี กล่าวคือการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่ากิจการที่ทำในปีนั้นผลประกอบการมีผลขาดทุนก็ยังคงต้องเสียภาษี ในขณะที่นิติบุคคลคือบริษัทจำกัดถ้าผลประกอบการขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษี
  นอกจากนี้บริษัทยังสามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีในปีต่อๆ ไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี (ตามข้อกำหนดของสรรพากร) โดยนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรกจากกำไรสุทธิ (ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนที่ชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ในขณะที่บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทจากเงินได้สุทธิ โดยทั้งนี้อัตราภาษีของนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 20% ในขณะที่อัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 35%

ทำไมต้องใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับเรา ?

ยินดีให้คำแนะนำกับท่านทุกแง่มุมในการ จดทะเบียนบริษัท และเป็นไปตามหลักของกฎหมายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเอง ซึ่งการหาข้อมูลเองอาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ ทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นล่าช้า ใช้เวลานานในการจดทะเบียนบริษัทได้สำเร็จ หรือเมื่อจัดตั้งไปแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเอกสารและหลักกฎหมายทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง
รับจดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดี ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลด้านการจัดตั้งบริษัท และคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ในราคามิตรภาพ กรีนโปร เคเอสพี ได้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ได้รับความเชื่อถือในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท เราได้รับลูกค้าจดทะเบียนบริษัทรายใหม่เป็นจำนวนมากจากคำแนะนำของลูกค้ารายเดิมที่เคยใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทางเรา
ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจแทน
กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และต้องการจัดตั้งบริษัท

หากคุณตัดสินใจใช้บริการของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยดำเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยให้ความสำคัญแก่ความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

 1. จองชื่อบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  การจองชื่อ ต้องใช้ชื่อและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยชื่อที่จองต้องตรงกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ชื่อที่จองได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย
 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดการจดบริษัท โดยถ้าเอกสารที่จัดเตรียมมีความผิดพลาดแม้เพียงจุดเดียว ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารดังกล่าวกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง และอาจจะต้องนำเอกสารไปยื่นใหม่อีกครั้งในวันถัดไป
  *** เนื่องจากในแต่ละวันมีการยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคิวในการจดทะเบียนแต่ละวันจึงค่อนข้างยาวเป็นอย่างมาก และใช้เวลารอค่อนข้างนาน

ด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และให้เวลาค่อนข้างนาน ทางบริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
จึงได้ รับจดทะเบียนบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท

โดยเราจะช่วยดำเนินการขั้นตอนต่างๆ แทนท่าน ทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และใช้เวลาที่จะต้องเสียไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

บริการจดทะเบียนบริษัท ของเรามีให้เลือก 2 แพ็คเกจ ดังนี้

แพ็คเกจที่ 1 – ค่าบริการ 7,990 บาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แบบออนไลน์ ทางบริษัท จะดำเนินการจัดการเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับ จดทะเบียนให้กับลูกค้า และทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แบบออนไลน์ ทางบริษัทมีการจัดทำตราประทับ และ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ฟรี
*กรณีใช้บริการทำบัญชีกับ GreenproKSP ทางเราจะขอ Username & Password จากกรมสรรพากรให้แทนลูกค้า

แพ็คเกจที่ 2 – ค่าบริการ 9,490 บาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะดำเนินการจัดการเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับ จดทะเบียนให้กับลูกค้า และทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กระทรวงพานิชย์ ทางบริษัทมีการจัดทำตราประทับ และ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ฟรี
*กรณีใช้บริการทำบัญชีกับ GreenproKSP ทางเราจะขอ Username & Password จากกรมสรรพากรให้แทนลูกค้า

บริการจดทะเบียน VAT & SSO ของเรามีให้เลือก 3 แพ็คเกจ ดังนี้

VAT

แพ็คเกจที่ 1 – บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบออนไลน์ ทางเราจะจัดเตรียมชุดเอกสารสำหรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ราคา 3,000 บาท”

แพ็คเกจที่ 2 – บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางเราจะจัดเตรียมชุดเอกสารสำหรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ราคา 4,000 บาท”

SSO

แพ็คเกจที่ 3 – บริการ จดขึ้นทะเบียน นายจ้าง – ลูกจ้าง (SSO) ทางเราจัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียน ประกันสังคม “ราคา 5,000 บาท”

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัดรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภทธุรกิจ และบริการราคาไม่แพง เพียง 3,000 – 5,000 บาท (ผู้ที่สนใจรบกวนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทดังนี้

 • ชื่อของบริษัท – ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอันดับแรก ก็คือชื่อบริษัท โดยต้องมีชื่อภาษาไทยและอังกฤษของบริษัทที่จะจดทะเบียน และต้องทำการจองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ทั้งนี้ชื่อบริษัทที่ผู้ประกอบการต้องการจะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่ได้จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว โดยท่านสามารถส่งชื่อภาษาไทยและอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจองชื่อ ให้ทาง กรีนโปร เคเอสพี ดำเนินการจองชื่อว่าชื่อนั้นสามารถจองได้หรือไม่? เมื่อชื่อของบริษัทที่จองไปในระบบได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะสามารถพิมพ์ใบรับอนุมัติการจองชื่อเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป
 • ที่ตั้งกิจการ – ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่จะจดทะเบียน และมีสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงรหัสประจำบ้าน 13 หลักที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทที่จะจดทะเบียน และมีรูปแผนที่แสดงที่ตั้งกิจการ ในกรณีถ้าบริษัทที่จะจัดตั้งมีสำนักงานสาขา ก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่ของสำนักงานสาขา และจดทะเบียนแจ้งการมีสำนักงานสาขาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเอกสารณ ตอนจดทะเบียนจัดตั้งพร้อมกัน
 • อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งรหัส E-filing เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่บริษัทผ่านทางอีเมลที่จดแจ้งตอนยื่นจดทะเบียนบริษัทนี้ ส่วนในกรณีเบอร์โทรศัพท์ ถ้าท่านไม่มีเบอร์พื้นฐาน ก็สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้ ทั้งนี้ถ้าท่านมีเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียนก็ควรให้ข้อมูล URL ของเว็บไซต์เพื่อระบุในแบบฟอร์มจดทะเบียน แต่ถ้าไม่มีทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้บังคับแต่อย่างใด
 • ทุนจดทะเบียน – ต้องมีการกำหนดว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่าใด? ทุนจดทะเบียนนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยท่านต้องประมาณการว่าบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะใช้ทุนเป็นจำนวนเท่าใดในการดำเนินธุรกิจ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่จัดตั้งบริษัทจะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทตนเองในสายตาของคู่ค้า

สิ่งที่เราให้บริการแก่ท่าน

 • จองชื่อบริษัท
 • จัดทำชุดเอกสารจดทะเบียน
 • จัดทำตรายาง (ตราประทับ)
 • จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขอรหัส E-Filing จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • Username & Passwords จากกรมสรรพากร เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมอบสิทธิพิเศษให้กับบริษัทที่มาจดทะเบียนกับเรา คือ “บริการรับทำบัญชีเหมาะสม” คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเราให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าถ้าผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ต้องนำส่งสรรพากรทุกเดือน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วในตอนแรกได้เลย หรือผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจไปก่อน แล้วค่อยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในภายหลังก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท (คลิกอ่าน ข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนด)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

ชื่อบริษัทควรตั้งอย่างไร?

การเลือกชื่อบริษัทนั้นต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัทโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากงานจดทะเบียน มีบริการอย่างอื่นอีกไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/


สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend