หมวดหมู่ บทความ / ข่าวสาร

BPA, RPA, SI ต่างกันอย่างไร

ทุกวันนี้ software ที่ช่วยทำให้กระบวนการ การทำงานเป็นอัตโนมัตินั้นอาจจะมีศัพท์ที่เราได้ยินกัน ก็คือ BPA, RPA, SI วันนี้เราจะมาดูกันว่า 3 อย่างนี้คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้เกิดขึ้นต้องทำอะไรบ้าง?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นตามข้อกำหนดที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องทำอะไรบ้าง มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร? มีรายละเอียดดังนี้

จ่ายค่ารับรองให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้อย่างไร?

ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ารับรองหรือค่าบริการในส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีควรทำอย่างไรบ้าง?

หน้าที่ของผู้ประกอบการเมื่อมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จากการขายสินค้าหรือให้บริการ ควรทำอย่างไรบ้าง? มีขั้นตอนวีธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีก ซึ่งประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดี

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม (กรณีนำภาษีซื้อต้องห้ามมาหักออกจากภาษีขาย)

ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยปรับเงินเพิ่ม (กรณีนำภาษีซื้อต้องห้ามมาหักออกจากภาษีขาย) กรณีหากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำภาษีซื้อต้องห้ามมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีซื้อต้องห้าม (ไม่สามารถนำมาหักภาษีขายได้) มีอะไรบ้าง?

ภาษีซื้อต้องห้ามคืออะไร? และไม่สามารถนำมาเคลม (หักกับ) ภาษีขายได้มีอะไรบ้าง ในบทความนี้จะมาให้ความรู้ เรื่องภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง?