การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะปลีก หรือให้บริการในลักษณะรายย่อยแก่คนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร  ร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของชำ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้ความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้องแม่นยำในเรื่องราคาสินค้าและบริการ เพราะสามารถเก็บข้อมูลและราคาสินค้า รวมถึงสต๊อกสินค้า ทำให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสินค้า การคิดเงิน การทอนเงิน นอกจากนี้ยังช่วยผู้ประกอบในการบริหารธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพโดยสามารถดูรายการสินค้า สต๊อคสินค้า ปริมาณการขาย เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานกิจการ รวมถึงบริหารพนักงาน มีสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) มาใช้ในกิจการ ต้องทราบในกรณีที่ผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษี ต้องยื่นคำขอต่อสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอต่อสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หรือยื่นต่อสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรก่อน จึงจะสามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ได้ มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ

ขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

1. ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) และเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

1.1 คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06) แยกเป็นรายสถานประกอบการ 
1.2 คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) รายละเอียดของรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง ระบบเครือข่าย (มี/ไม่มี) และแผนผังการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
1.3 ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อและรายงานต่างๆ ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ตัวอย่างรายงานการขายสินค้า หรือการให้บริการประจำวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)
1.4 แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS)  ณ สถานประกอบการ
1.5 อื่นๆ เช่น แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสือขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากรข้อ 9 ของประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. กรมสรรพากรพิจารณาคำขอใช้เครื่องบันทึกเก็บเงิน (POS)

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ และตรวจคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) พร้อมทั้งตัวอย่างใบกำกับภาษี และรายงานต่างๆ 

3. กรมสรรพากรแจ้งผลเลขรหัสประจำเครื่องบันทึกเก็บเงิน (POS)

หากแบบฟอร์มและเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วน กรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งแจ้งเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

4. ผู้ประกอบการดำเนินการให้เครื่องบันทึกเก็บเงิน (POS) ทำการบันทึกเลขรหัสประจำเครื่อง

เมื่อได้เลขรหัสประจำเครื่องแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) บันทึกเลขรหัสประจำเครื่องที่กรมสรรพากรกำหนดในใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี และทุกแห่งที่กรมสรรพากรระบุให้ปฏิบัติ

5.ผู้ประกอบการแจ้งกรมสรรพากรให้มาติดแถบสติ๊กเกอร์

เมื่อระบุเลขรหัสไว้ในใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี และจุดอื่นที่สรรพากรระบุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) ตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการติดแถบสติกเกอร์ 

6. เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) และติดแถบสติ๊กเกอร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) และทำการติดแถบสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) ได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร

กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ได้อธิบายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงความสำคัญของการขอนุญาตและขั้นตอนต่างๆในการขออนุญาต แต่ถ้าท่านผู้ประกอบการยังมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทางกรีนโปร เคเอสพี ดำเนินการขออนุญาต กรุณาติดต่อ กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ผู้ให้บริการ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ  อย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ เรายินดีให้คำปรึกษา เราสามารถช่วยขอใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรวดเร็ว ด้วยราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ยังมีบริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

สนใจติดต่อสอบถามบริการหรือรับคำปรึกษาฟรี