ที่ปรึกษาบัญชี – ด้วยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 28 ปี

เราให้บริการ ที่ปรึกษาทางบัญชี ด้วยนักบัญชีมืออาชีพประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 28 ปี เพื่อให้การจัดทำข้อมูลด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ

ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล บริษัท หจก. ไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup ทั้งธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย

ทำไมถึงต้องใช้บริการที่ปรึกษาบัญชี?

สำหรับองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล บริษัท หจก. ที่กำลังดำเนินธุรกิจจะต้องมีรายการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รวมถึงเอกสารบัญชีอื่นๆ นอกจากนี้ นิติบุคคล บริษัท หจก. ที่ดำเนินธุรกิจยังต้องมีการจัดทำบัญชี เพื่อให้การจัดทำข้อมูลงานด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เกิดปัญหาตามมาที่หลัง ท่านควรใช้บริการ ที่ปรึกษาทางบัญชี ให้คำแนะนำแก่ท่าน

การดำเนินทุกรูปแบบของธุรกิจที่จะต้องมีคือ งานบัญชี จะรับผิดชอบเรื่องการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัททั้งหมด รวมถึงการยื่นภาษีต่างๆอีกด้วย เพื่อให้บัญชี/การเงินของท่านโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีปัญหาตามหาทีหลัง กิจการจะต้องหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาคอยแนะนำ วางแผน การทำบัญชีของกิจการ ดังนั้นเรามาดูกันว่าทำไมเราต้องมีที่ปรึกษาด้านบัญชี

 • สามารถวางโครงสร้างทางบัญชี และ วางระบบบัญชีได้ถูกต้องกับธุรกิจ
 • ลดความเสี่ยงทางการเงิน
 • ลดข้อผิดพลาดในการทำบัญชี ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • ผู้ประกอบการนำข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
 • การวางแผนภาษีที่ดี ยื่นภาษีให้ถูกต้องตรงกับรอบการยื่นภาษี และเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนสรรพากรตรวจสอบ

เมื่อใช้บริการของเรา

บริหารงานบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วางแผนงานบัญชี การเงินได้อย่างถูกต้อง
 • การจัดทำรายงานการเงิน
 • การวางแผนการเงิน
 • การควบคุมค่าใช้จ่าย

ให้คำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อสร้างรายงานที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์สภาพคล่องของเงินสด ประสิทธิภาพการเงิน
 • สร้างรายงานวางแผนทางภาษี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประหยัดเวลา

ช่วยผู้ประกอบการลดภาระงานในด้านบัญชี เพื่อให้สามารถมุ่งไปที่การบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงระบบบัญชี

 • วิเคราะห์และปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดความผิดพลาดจากการทำงาน
 • วางระบบบัญชีให้ Flow ของเอกสาร เกิดการควบคุมภายในลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือการตกหล่นของข้อมูล

สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีการดำเนินธุรกิจและยังไม่เข้าใจงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือ การปฏิบัติด้านบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของบัญชี ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อช่วยวางแผนระบบการทำงานให้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

💚 กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป (Greenpro KSP Group) เราให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง บริษัท หจก. SMEs, Startup จะช่วยให้คำปรึกษาและเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ธุึรกิจท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ ให้คำแนะนำด้านภาษีที่ถูกต้องให้แก่ท่าน

พร้อมทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมด้านการทำบัญชี รวมถึงการให้บริการงานบัญชีที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเราจะมอบแต่สิ่งดีๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการทำบัญชีกับเรา

ติดต่อบริการที่ปรึกษาบัญชี


ติดต่อบริการที่ปรึกษาบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร: 085-067-4884


บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการ ที่ปรึกษาภาษี รับทำบัญชี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

ที่ปรึกษาภาษี

ให้บริการที่ปรึกษาภาษี ด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรง เราให้คำปรึกษาเพื่อให้ท่านปฎิบัติด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน >>คลิก ที่ปรึกษาภาษี

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีราคาถูก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม รวมถึงการปิดงบการเงิน  >>คลิก รับทำบัญชี

Leave a Reply