บริการทางเงิน

บริการที่ปรึกษา

“ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างประโยชน์สูงสุดในระดับสากล” คือภารกิจของเราในการช่วยเหลือบริษัทที่กำลังจะเจริญเติบโตรวมถึงนักลงทุนของบริษัทดังกล่าว
เราสร้างภูมิปัญญา ความมีไหวพริบทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจของลูกค้าในทั่วโลก พร้อมกับจัดเตรียมโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของธุรกิจ”
GreenPro KSP ประกอบด้วยที่ปรึกษาที่มีทักษะ และเป็นที่ต้องการในภูมิภาคเอเชีย ด้วยความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาขององค์กรที่ซับซ้อนที่สุด เรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าของเราในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตให้แก่กิจการ โดยการให้คำแนะนำที่เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการของลูกค้าให้สูงสุด
เรามีความเชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาของเรา ดังต่อไปนี้

การควบรวมกิจการ (M&A)

การควบรวม และการครอบครองกิจการ (M&A) เป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัทหลายแห่งในการเพิ่มความสามารถของธุรกิจ การขยายธุรกิจ การทำให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทำให้การขยายธุรกิจง่ายขี้น เพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนกิจการของคุณไปข้างหน้า
การควบรวมกิจการ และครอบครองกิจการสามารถเริ่มต้นได้หลายวิธี แต่ส่วนที่ซับซ้อนคือการประเมินมูลค่ากิจการ การประเมินกิจการไม่เพียงแต่ต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายกิจการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกกิจการด้วย ในการการประเมินกิจการที่ถูกต้อง และแม่นยำ คุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการประเมินกิจการเพื่อดำเนินการทำรายงานประเมินมูลค่ากิจการให้แก่คุณ และช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการประเมินกิจการ
GreenPro KSP เสนอบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรสำหรับ การควบรวมกิจการ และการครอบครองกิจการ (M&A) เราพยายามอย่างดีที่สุดในการสนับสนุน และช่วยเหลือลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อในกระบวนการทั้งหมดของ M&A จนกว่าการซื้อขายจะลงเอย ซึ่งบริการของเรามีดังต่อไปนี้
 • การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
 • การจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะกิจการ (DUE DELIGENCE)
 • การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 • การเจรจาต่อรอง
 • การเตรียมสัญญา
 • การควบรวมกิจการมีหลายรูปแบบ และหลายขนาด โดยคุณต้องพิจารณาทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ติดต่อเรา GreenPro KSP เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เราจะช่วยทำให้คุณมั่นใจว่าคุณพร้อมสำหรับการดำเนินการ M&A

  การร่วมลงทุนและการลงทุนภาคเอกชน

  ธุรกิจของคุณอาจเข้าสู่ในช่วงเวลาที่ท้าทาย เมื่อเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็น ประสบการณ์ และการบริการระดับมืออาชีพของเรา เราจะช่วยคุณในการระดมทุนในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน จากนักลงทุนทั้งสาธารณะ และนักลงทุนส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ย่างใกล้ชิด และการมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กับเครือข่ายของบริษัท ร่วมลงทุนในภุมิภาคเอเชียทำให้เราสามารถให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายธุรกิจของคุณ หน้าที่ของเรานั้นรวมถึงการวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจ และสถานะทางการเงิน การหาบริษัทร่วมลงทุนและนักลงทุนที่เหมาะสม ให้เหมาะกับคุณ และธุรกิจของคุณ และช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง และปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของคุณให้เกิดมูลค่าสูงสุด
  เรามีทีมที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทร่วมทุน และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ และเจ้าของธุรกิจ เราพยายามทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า และจัดหากลยุทธ์ในการดำเนินการ ที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป้าหมายหลักของเราคือสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างประโยชน์สูงสุดในระดับสากลแก่ลูกค้า เพื่อให้มีโซลูชั่น และเครื่องมือในการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการและเจ้าของธุรกิจ

  การประเมินธุรกิจ

  มีหลายเหตุผลในการประเมินมูลค่าธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องขาย หรือซื้อธุรกิจเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าธุรกิจมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด หรือเพื่อขยายธุรกิจของคุณเป็นต้น
  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ธุรกิจของคุณจะมีมูลค่าจำนวนเท่าไร นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงแต่งบดุลของกิจการของคุณ ยังมีปัจจัยภายนอกเช่นสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ศักยภาพของธุรกิจในอนาคต ธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันในตลาด ปัจจัยต่างเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกิจของคุณ ดังนั้นเพื่อให้ได้การประเมินค่ากิจการที่ถูกต้อง และแม่นยำ จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  GreenPro KSP Consulting ให้บริการประเมินมูลค่าทางธุรกิจสำหรับบริษัท ทุกขนาด และในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น
 • การควบรวมกิจการ
 • การตกลงซื้อขายกิจการ
 • การวางแผนธุรกิจ
 • ทีมงานในการประเมินมูลค่าธุรกิจของเราจะวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ภาพรวมของมูลค่าธุรกิจของคุณ และส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าธุรกิจที่มีความละเอียด แม่นยำที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมาย

  ติดต่อ GreenPro KSP เพื่อประเมินมูลค่าธุรกิจของคุณ